wywiad z pacjentem
logo FIZJO Szymon Paszek

Odkryj Możliwości Rehabilitacji Funkcjonalnej z Neuroforma: Innowacyjny Sprzęt z Modułem Równowagi

W dzisiejszych czasach postęp technologiczny otwiera nowe drzwi do efektywnej rehabilitacji. Neuroforma to innowacyjny system przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback. System Neuroforma jest narzędziem do treningu funkcjonalnego wyposażone w wygodne, mobilne stanowisko składające się z dużego wyświetlacza, systemu komputerowego oraz systemu optycznego w technologii 3D.

Jak działa Neuroforma?

Neuroforma to zaawansowany system, który skupia się na poprawie równowagi i koordynacji pacjenta poprzez interaktywne ćwiczenia i gry. Korzystając z systemu Neuroformy, pacjent stoi lub siedzi naprzeciw ekranu. Widzi na nim swoje rzeczywiste, lustrzane odbicie, wokół którego pojawiają się wirtualne obiekty. Zadaniem pacjenta jest kierowanie swoim odbiciem w taki sposób, by złapać, przesunąć lub uderzyć pojawiające się obiekty.

Moduł równowagi monitoruje ruchy użytkownika w czasie rzeczywistym i dostarcza natychmiastowe informacje zwrotne, dzięki czemu ćwiczący może spersonalizować swój trening i poprawić efektywność terapii. Dzięki temu, pacjent staje się bardziej świadomy swojego ciała i jest w stanie pracować nad swoją posturą, równowagą oraz ogólną koordynacją ruchową.

Dlaczego równowaga i koordynacja są tak ważne?

To kluczowe umiejętności, które pozwalają nam na swobodne poruszanie się, utrzymanie prawidłowej postawy i wykonywanie codziennych czynności. Utrata tych zdolności, spowodowana na przykład urazem, unieruchomieniem, chorobą czy procesem starzenia, może znacząco ograniczyć naszą samodzielność oraz zwiększyć ryzyko kolejnego urazu. Neuroforma jest narzędziem, które pomaga odzyskać i poprawić te kluczowe umiejętności.

Ćwiczenia w Neuroformie

Pacjent wykonuje zadania w atrakcyjnym wirtualnym środowisku, co zwiększa jego zaangażowanie i motywację oraz poprawia nastawienie do ćwiczenia i zadowolenie z usług rehabilitacyjnych. Wszystkie te elementy mają też swój wkład w zwiększenie efektywności rehabilitacji.

Baza interaktywnych ćwiczeń stanowi podstawę systemu Neuroforma. Połączenie zadań poznawczych i ruchowych w tzw. paradygmacie podwójnego zadania stanowi o unikatowości Neuroformy. Pacjent kieruje obiektami na ekranie za pomocą ruchów ciała, dzięki czemu nieustannie poprawia sprawność fizyczną. Jednocześnie stawiany jest przed zadaniami umysłowymi o różnym stopniu złożoności. Włączenie elementów poznawczych do zadań ruchowych przynosi korzyści w pracy ze wszystkimi pacjentami, a w rehabilitacji neurologicznej jest szczególnie istotne.

Moduł terapii lustrzanej to specjalistyczne ćwiczenia dedykowane zwłaszcza pacjentom po udarze. Tradycyjne lustro zostało zastąpione kamerą i ekranem. Dzięki zaawansowanej analizie i transformacji obrazu pacjent z połowicznym niedowładem widzi na ekranie własne odbicie lustrzane, na którym niesprawna kończyna porusza się symetrycznie i w takim samym zakresie, jak sprawna.

Możliwości i korzyści:

Personalizacja Programu

Neuroforma pozwala na dostosowanie programu rehabilitacyjnego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Motywacja przez Grywalizację

Interaktywne ćwiczenia i gry wzmacniają zaangażowanie pacjenta w terapię, co przyczynia się do szybszej i skuteczniejszej rehabilitacji.

Monitorowanie Postępów

Neuroforma śledzi postępy pacjenta w czasie, umożliwiając zarówno pacjentowi, jak i terapeucie, obserwację efektów terapii i ewentualną modyfikację programu.

Komu polecam Neuroformę?

Pacjentom po urazach i operacjach

Osobom, które przechodzą przez proces rekonwalescencji po urazach lub operacjach, szczególnie związanych z układem ruchu.

Osobom starszym

Neuroforma jest doskonałym rozwiązaniem dla seniorów, którzy chcą poprawić swoją równowagę i zmniejszyć ryzyko upadków.

Pacjentom z zaburzeniami neurologicznymi

Osobom z chorobami takimi jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy po udarach mózgu, gdzie terapia równowagi jest kluczowym elementem rehabilitacji.

Innowacyjny sprzęt do rehabilitacji funkcjonalnej Neuroforma to krok ku przyszłości fizjoterapii. Oferuje ona nie tylko skuteczne, ale i atrakcyjne dla pacjenta rozwiązanie. Z chęcią odpowiem na wszystkie Państwa pytania dotyczące tej technologii i zapraszamy do skorzystania z oferty.

Dowiedz się

jeszcze więcej

Scroll to Top